DMA Rəsmiləri üçün Təlimlər

MDL-in hərtərəfli həyata keçirilməsi üçün Dövlət Məşğulluq Agentliyi işçilərinin potensialının artırılması zəruridir. Bu məqsədlə Konsorsium aşağıdakı sahələr üzrə təlim modulları hazırladı və 2023-cü ilin yanvar-fevral aylarında 40dan çox DMA nümayəndələrinə təlim keçdi:

  • Effektiv ünsiyyət və vətəndaşlarla qarşılıqlı iş;
  • Monitorinq və qiymətləndirmə;                                                 
  • Sosial işin prinsipləri və təcrübələri (sosial və sağlamlıq məhdudiyyətlərinin və müraciətlərin müəyyən edilməsi daxil olmaqla);                                                    
  • Əsas işin mümkünlüyü;
  • Əsas idarəetmə uçotu;                                                                                                                      
  • Vergilər.
close