PHM-lərdə Təlimçilərin Təlimi

Konsorsium tərəfindən DMA-nın Peşə Hazırlığı Mərkəzlərində (PMH) tədris olunan və ya gələcəkdə olunacaq təlim kursları üçün təlimçilərə təlim (TT) təşkil ediləcək.

PHMlər üçün təlimçi hazırlığı kursu fərdləri xüsusi peşə sahələrində səmərəli şəkildə öyrətmək üçün lazımi bilik və bacarıqlarla təmin etmək məqsədi daşıyır. Bu kursun əsas məqsədləri aşağıdakıları əhatə edir:

  • Mövzu ilə bağlı hərtərəfli anlayışın formalaşdırılması: Təlimçilərin təlimat verdikləri peşə sahəsini dərindən dərk etmələrini təmin etmək.
  • Effektiv təlim üsullarının inkişaf etdirilməsi: Təlimçilərə müxtəlif öyrənmə üslubları ilə rezonans yaradan və iştirakçıları effektiv şəkildə cəlb etmək üçün məlumatı çatdırmağı öyrətmək.
  • Ünsiyyət və şəxsiyyətlərarası bacarıqların artırılması: Güclü ünsiyyət bacarıqlarının, aktiv dinləmənin və mürəkkəb məlumatları aydın və qısa şəkildə effektiv şəkildə çatdırmaq bacarığının inkişafına diqqət yetirmək.
  • Uyğunlaşa bilən və interaktiv öyrənmə mühitlərinin yaradılması: Təlimçilərin fəal iştirak və tənqidi düşüncəni təşviq edən dinamik, interaktiv və adaptiv öyrənmə mühitləri yaratmaq üçün alətlər və strategiyalarla təchiz edilməsi.
  • Qiymətləndirmə və qiymətləndirmə bacarıqlarının təmin edilməsi: Təlimçilərə öz müdavimlərinin tərəqqisini və fəaliyyətini qiymətləndirməyi və davamlı təkmilləşdirməyə kömək edən konstruktiv rəy təqdim etməyi öyrətmək.
close