MDL Haqqında Mediada Paylaşılanlar

29-09-2023 #Website Link

WEGLOBAL VƏ EKVİTA-NIN İCRASINA RƏHBƏRLİK ETDİYİ “MƏŞĞULLUĞA DƏSTƏK LAYİHƏSİ”-NİN CARİ HESABATI

Layihənin məqsədi Azərbaycanda həssas qrupların məşğulluq imkanlarını yaxşılaşdırmaqdır. Proqram çərçivəsində aztəminatlı ailələrə fərdi təsərrüfatlarının təməlini qoymaq və inkişaf etdirmək üçün dövlət vəsaiti hesabına ailəyə birbaşa natura şəklində mal, material və digər əmlakın verilməsi ilə (nağd vəsait olmamaq şərti ilə) dəstək göstərilir. 

 

close